پلتفرم روانشناسی خودمختاری

 شروع تست
در پلتفرم روانشناسی خودمختاری به

در پلتفرم روانشناسی خودمختاری به

شایستگی به معنای«نیاز به اینکه احساس کنیم می‌توانیم بر تکالیف دشوار تسلط یابیم»

استقلال به معنای«آزادی عمل کردن، مطابق با تمایلات، نیازها و ارزش‌های مان»

ارتباط به معنای«نیاز به احساس کردنِ ارتباط نزدیک با دیگرانِ زندگی مان (همدلی)»،

به مرور و در گذر زمان می پردازیم.

تحقیقات نشان داده‌اند که ارضای این نیازها و تمرکز بر انگیزش درونی با عزت نفس بالا و خودشکوفایی همبستگی مثبت دارد.

 

اطلاعات بیشتر

پادکست ها

پادکست روانشناسی سایکوپاد

دسترسی به تمام اپیزود ها در اپلیکیشن های پادگیر

آخرین اپیزودهای منتشر شده را بشنوید

پادکست سایکولوژی

دسترسی به تمام اپیزود ها در اپلیکیشن های پادگیر

آخرین اپیزودهای منتشر شده را بشنوید