Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
تست شناسایی بازدارنده‌ها
تفسیر پیشرفته 30,000 تومان

تست شناسایی بازدارنده‌ها

پس از خواندن هر جمله از خودتان سئوال کنید که تا چه اندازه ای مفهوم آن جملات در مورد شما صادق است. با توجه به معنی و مفهومی که هر جمله برایتان دارد و با توجه به الویت بندی زیر، از ۱ تا ۹ یک عدد را بر حسب الویت انتخاب نموده و در جدولی که در اختیارتان قرار دارد، ثبت کنید. نکته: عدد یک را به منزله ده در صد و عدد نه به منزله نود درصد در نظر بگیرید. مثلا اگر به ی سئوالی عدد دو بدهید یعنی آن سئوال در مورد شما بیست درصد صدق می کند. . لطفا از تجزیه و تحلیل افراطی سئوال ها پرهیز کنید. سئوال ها را بخوانید و اولین عددی که در کسری از ثانیه به ذهنتان خطور می کند را ثبت کنید.


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft