Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Course Image

%41 تخفیف

دوازده راهبرد مشکل آفرین و تداوم بخش احساس اضطراب

در واقع، نگرانی، سبک تفکری است که مردم برای اجتناب از بدتر شده اوضاع به آن پناه می برند. نگرانی، راهبرد شماست برای اینکه بتوانید خودتان را با واقعیت سازگار کنید، واقعیتی که گمان می کنید قطعیت دارد و کنترل ناپذیر، خطرناک و مملو از مشکل است. شما اعتقاد دارید که نگرانی راهی است برای مسئولیت پذیری و شیوه ای است برای جلوگیری از وقوع بدترین ترس ها. علاوه بر این، معتقدید که نگرانی برای انجام کارها به شما انگیزه می دهد و به شما کمک می کند تا از هیجان های ناخوشایند اجتناب کنید. زمانی می توانید دست از نگرانی بردارید که درک کنید چرا نگرانی برای شما امری منطقی است و پی ببرید که باورهای شما درباره نگرانی آنطور که باید و شاید، درست و صحیح نیستند. اگر موافق باشید پیرامون روش ها و رفتارهایی که در اثر نگران اندیشی افراطی در شما شکل گرفته اند صحبت کنیم. در این برنامه به بررسی این مسئله می پردازیم که چرا راه حل های دردسرساز نتوانسته اند به خلاصی شما از بند نگرانی و اضطراب کمک کنند و بلکه بیشتر به نگرانی شما دامن زده اند.

600,000 تومان

350,000 تومان


محتوای دوره

دوازده راهبرد مشکل آفرین و تداوم بخش احساس اضطراب

دوازده راهبرد مشکل آفرین تداوم بخش اضطراب.mp3
89.7MB


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft