تحلیل رفتار متقابل رویکردی در زمینه روانشناسی اجتماعی و  روانشناسی شخصیت است که توسط دکتر اریک برن در دهه ۱۹۵۰ ابداء شده است. 

این رویکرد در جوامع بین المللی در چهار سطح، مقدماتی، پیشرفته، تکمیلی و احیاء کودک درون برگزار می شود.

هر چهار دوره توسط انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل تنظیم وتدوین شده است.

سرفصل های دوره تحلیل رفتار متقابل (سطح مقدماتی):

۱. شخصیت از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

۲.حالات شخصیتی غالب (تشخصی تیپ شخصیتی شما توسط تست)

۳. تقسیمات حالات شخصیتی

۴. آلودگی های شخصیتی

۵. وابستگی و انواع الگوهای وابستگی

۶.نوازش و الگوهای نوازشی

۷. فضای بالغ مجری، مدیر اجرایی شخصیت شما

۸.اموزش تکنیک تشخصی رویدادهای فعال ساز (رفتار درمانی عقلانی-هیجانی)

۹.آشنای با  انواع جزم اندیشی (خطاهای شناختی)

شما بعد از گذراندن این دوره آموزشی می توانید به مهارت قابل توجهی در تشخیص حالات مختلف شخصیت خود دست یابید و با به کار گیری این آگاهی در رابطه با خودتان و دیگران در زندگی شخصی، عاطفی، کاری، مالی تان و .... تفاوت های چشم گیری ایجاد کنید.