تحلیل رفتار متقابل رویکردی در زمینه روانشناسی اجتماعی و شخصیت است که توسط دکتر اریک برن در دهه ۱۹۵۰ ابداء شده است. 

این رویکرد در جوامع بین المللی در چهار سطح، مقدماتی، پیشرفته، تکمیلی و احیاء کودک درون برگزار می شود.

هر چهار دوره توسط انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل تنظیم وتدوین شده است.

سرفصل های دوره تحلیل رفتار متقابل (سطح پیشرفته):

۱. روشهای سازماندهی وقت و زمان

۲.قراردادها

۳. روابط و انواع آن

۴. وضعیت های وجودی روانشناختی

۵. هسته درون

۶.احساسات اصیل، تخریبی و تمبرها

۷. مقدمات پیش نویس های زندگی

صدای ضبط شده دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (سطح پیشرفته) با کیفیت عالی برای افرادی که امکان شرکت در دوره را به صورت حضوری و یا آنلاین ندارند و یا از لحاظ زمانی فاصله قابل توجهی با ساعت ایران دارند و مایل اند از آموزه های دوره استفاده کنند تدوین شده است. 

محتوای این محصول را مجموعه فایل های صوتی جلسات آخرين دوره تحلیل رفتار متقابل (سطح پیشرفته) تشکیل می دهد.