تحلیل رفتار متقابل رویکردی در زمینه روانشناسی اجتماعی و شخصیت است که توسط دکتر اریک برن در دهه ۱۹۵۰ ابداء شده است. 

این رویکرد در جوامع بین المللی در چهار سطح، مقدماتی، پیشرفته، تکمیلی و احیاء کودک درون برگزار می شود.

هر چهار دوره توسط انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل تنظیم وتدوین شده است.

سرفصل های دوره تحلیل رفتار متقابل (سطح مقدماتی):

۱. شخصیت از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

۲.حالات شخصیتی غالب (تشخصی تیپ شخصیتی شما توسط تست)

۳. تقسیمات حالات شخصیتی

۴. آلودگی های شخصیتی

۵. وابستگی و انواع الگوهای وابستگی

۶.نوازش و الگوهای نوازشی

۷. فضای بالغ مجری، مدیر اجرایی شخصیت شما

۸.اموزش تکنیک تشخصی رویدادهای فعال ساز (رفتار درمانی عقلانی-هیجانی)

۹.آشنای با  انواع جزم اندیشی (خطاهای شناختی)

صدای ضبط شده دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل با کیفیت عالی برای افرادی که امکان شرکت در دوره را به صورت حضوری و یا آنلاین ندارند و یا از لحاظ زمانی فاصله قابل توجهی با ساعت ایران دارند و مایل اند از آموزه های دوره استفاده کنند تدوین  شده است. 

محتوای این محصول را مجموعه فایل های صوتی جلسات آخرين دوره تحلیل رفتار متقابل (سطح مقدماتی) تشکیل می دهد.

شما می توانید در ادامه به اپیزود ۲۶ پادکست سایکوپاد با موضوع تحلیل رفتار متقابل گوش کنید