من در این مقاله نشان خواهم داد که چگونه می توانید نسبت به روند تخریبی که به صورت ناخوداگاه در زندگی پیش گرفته اید، آگاه شوید.

این آگاهی شما را قادر می سازد تا متوجه شوید علارغم تمام تلاش هایتان، چگونه مشکلات را حفظ می کنید.

مطلوب این است که شما در نهایت با عقاید پیش نویسی خود مواجه شوید و با احساسات مرتبط با پیش نویس تان ارتباط برقرار کنید و آنها را بازپردازش و تجربه کنید.

به یک خلاصه درباره پیش نویس و تخریب توجه کنید:

پیش نویس زندگی یک نقشه زندگی است که ما در دوران کودکی برای خودمان می نویسیم. من وشما در دوران کودکی پیش نویس زندگی را به عنوان مجموعه ای از تصمیمات پیش نویسی شکل داده ایم. ما این تصمیمات اولیه را به عنوان ابزاری جهت حفظ بقاء و برطرف ساختن نیازهای اساسی مان در جهانی که اغلب خصمانه به نظر می رسیده استفاده کرده ایم. 

غالباً تصمیمات پیش نویسی در پاسخ به پیام های پیش نویسی که از والدینمان یا جانشینان آنها صادر شده به وجود می آیند یا آمده اند.

به عنوان بخشی از جریان تصمیم گیری در پیش نویس، ممکن است ما در ارتباط با والدین احساساتی را ابراز کرده باشیم، اما نیازهای مان به شکل آگاهانه و ناخودآگاهانه نادیده گرفته شده باشند و بر طرف نشده باقی مانده باشند. به مرور یاد گرفته ایم تا از احساسات دیگری به عنوان ابزاری جادویی استفاده کنیم و از این طریق به اجبار توجه آنها را (والدین) بدست آورده ایم.

ما تصمیمات پیش نویسی را که در دوران کودکی برای حفظ بقاء و بر طرف کردن نیازهایمان گرفته ایم به شکل عقاید پیش نویسی تا دوران  بزرگسالی خود ادامه می دهیم و به کار می گیریم.

این عقاید عموما خارج از حیطه آگاهی ما هستند. در زمانی که ما دچار اضطراب می شویم، شیوه فکر و عمل مان بیشتر از اینکه بر مبنای واقعیت اینجا و اکنون باشد، بر اساس عقاید پیش نویسی خواهد بود که از دوران کودکی تا به امروز آنها را در روابط خود به کار گرفته ایم. در این موارد ما  احساسات جایگزینی را که در دوران کودکی یاد گرفته ایم، مجددا تجربه خواهیم کرد. این الگوهای تکرار شونده فکری، هیجانی و رفتاری، بخشی از پیش نویس زندگی ما هستند که به مرور روند تخریب را شکل می دهند.

برخی از عقاید پیش نویسی ما منعکس کننده تصمیماتی است که در اوایل دوران کودکی خود اخذ کرده ایم.(مرحله پیش کلامی یا قبل از باز کردن زبان). با توجه به اینکه ممکن اسن ما در هر سنی تصمیمات پیش نویسی را اخذ کنیم، زمان خاصی که به عنوان یک خط مرزی صریح بین تصمیمات اولیه و بعدی باشد، وجود ندارد. با این وجود معمولا در رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر روی تفاوت های این دو دسته از تصمیمات کار می شود. در ابتدا این تقسیم بندی بستگی به این دارد که ما در کودکی، قبل یا بعد از یادگیری دستور زبان، تصمیم خاصی را اخد کرده ایم.

در اصطلاحات استاندارد تحلیل رفتار متقابل، گروهی از تصمیمات که در اواخر دوران کودکی گرفته می شوند، متمم پیش نویس نامیده می شوند و تصمیماتی که تا قبل از پایان دوران کودکی گرفته می شوند پیش نویس اصلی نامیده می شوند.

عقاید مربوط به اواخر دوران کودکی: متمم پیش نویس

تصمیمات متمم پیش نویس به اواخر دوران کودکی بر می گردد و عمدتا به صورت کلامی هستند. بنابراین ما در بزرگسالی غالبا برای خودآگاه کردن و ابراز کلامی تصمیمات پیش نویس، مشکلات زیادی نخواهیم داشت. معمولا متمم پیش نویس شامل مجموعه بزرگی از عقاید، شعارها، تعمیم ها و تمیزهایی است که ما در اواخر دوران کودکی از والدین و یا الگوهای جانشین آنها شنیده ایم وبدون بررسی آنها را به عنوان حقایقی غیر قابل پرسش و تغییر به صورت کامل، پذیرفته ایم. بسیاری از این اظهارات قضاوت های ارزشی والدین هستند. 

گاهی ممکن است این اظهارات واقعا درست باشند، اما گاهی نیز اشتباه و غیر قابل آزمون هستند، مثل:

  • رطب خورده منع رطب نمی کند
  • برای اینکه نشون بدی مرد هستی نباد گریه کنی
  • جای زن توی خونه اس و باید به بچه داریش برسه
  • مرد خوب، مردیه که هیچ وقت کم نمیاره (احساسی نمیشه)

و....

متمم پیش نویس منعکس کننده پیش زمینه و زمینه فرهنگی ما در روند تربیت خانوداگی و تحصیلاتی، شغلی، زندگی عاطفی، باور عمیق وجودی به موفق یا ناموفق بودن در بزرگ سالی مان است. این متمم پیش نویس فرهنگی شامل قالب های نژادی و اجتماعی به عنوان یک واحد بزرگ هنجاری رفتاری است که از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. به عنوان مثال آروغ زدن سر میز بر مبنای یک فرهنگ، عملی گستاخانه و خارج از ادب است. اما در برخی فرهنگ های دیگر این کار نه تنها گستاخانه نیست، بلکه نشانه قدرشناسی از یک وعده غذایی خوب است.

علاوه بر این متمم پیش نویس عقایدی را در بر می گیرد که در پاسخ به درخواست های اجرایی و تحمیلی - باید ها و نبایدهای والدین و یا جانشینان آنها در اواخر دوران کودکی شکل گرفته است و ما این عقاید را همچنان در بزرگسالی به خود تحمیل می کنیم. به عنوان مثال:

  • حرف نشنو نباش
  • بهترین باش
  • اگر موفق نشوی باید سخت تلاش کنی تا به موفق برسی (به هر قیمتی)
  • هیچ وقت تا زمانی که موفق نشدی استراحت نکن
  • برای انجام کارها نگرانی را پیشه کن

چنان چه ما این قبیل دستورات را وارد متمم پیش نویس خود کرده باشیم، این دستورات را به عنوان شرط تعیین کننده پذیرش (پذیرفتنی بودن، با ارزش بودن، لایق بودن و..) خودمان به عنوان یک انسان در نظر می گیرم. به عنوان مثال فردی که در کوردکی عقیده «سخت کار کن» را وارد متمم پیش نویس خود کرده باشد، او این عقیده را به این شکل پردازش می کند که: «من تنها در صورتی که سخت کار کنم، قابل پذیرش هست». (من از کلمه قابل پذیرش به جای کلمه تخصصی خود در تحلیل رفتار متقابل استفاده می کنم). این به این معناست که انگیزش  کودک در این موقعیت قابل قبول ماندن برای والدین است و در بزرگسالی قابل قبول ماندن برای «والد درونی» خود است.(والد درونی به معنای الگوهای رفتاری است که کودک از والدین خود درون فکنی کرده است و در بزرگسالی در غیاب والدین آنها را در ارتباط با خود به کار می بندد).

قابل توجه است که بدانید در متمم پیش نویس اغلب مردم، مولفه های خاصی وجود دارد که افراد ا ان به شیوه های دردناک و نامناسب استفاده می کنند. (به شکلی افراطی و صفر و یکی)

در ادامه شما میتوانید برای آگاهی از جزئیات متمم پیش نویس مقالات بعدی را مطالعه کنید و با مراجعه به بخش تست های تحلیلی شخصیت که در بالای همین صفحه مشاهده می کنید از عقاید پیش نویسی اصلی و متمم های پیش نویسی آگاه شوید.

ادامه مطلب را در مقاله بعدی با نام «عقاید مبتنی بر سالهای نخست زندگی: اصل پیش نویس» مطالعه کنید. (بر روی اسم مقاله کلیک کنید)

 

فرم تشخیص حالات شخصیتی غالب یا طرد و حذف شده

همه افراد بدون استثنا شخصیت منحصر به فرد خود را دارند. شخصیت هر فردی از ابعاد مختلفی تشکیل شده است. ما در گذر زمان یاد می گیریم و عادت می کنیم که از برخی ابعاد شخصیتی مان بیشتر در طول بیست و چهار ساعت روز جهت برقراری ارتباط با خودمان و‌ دیگران استفاده کنیم.

شما اکنون می توانید با انجام این تست از غالب ترین حالت شخصیتی خود آگاه شوید.

زمان تقریبی : 15 دقیقه