Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
تست تشخیص حالات شخصیتی غالب، یا طرد و حذف شده
تفسیر پیشرفته 50,000 تومان

تست تشخیص حالات شخصیتی غالب، یا طرد و حذف شده

تست تشخیص حالات شخصیتی غالب، یا طرد و حذف شده پس از مطالعه و ارزیابی هر یک از جملات زیر، مشخص کنید هر یک از آنها تا چه اندازه ای در مورد شما صدق می کند. برای مشخص نمودن آن، به هریک از این جملات امتیازی از ۱ تا ۹ اختصاص بدهید و هر یک از امتیازات را وارد جدول مربوطه کنید. نکته: عدد یک را به منزله ده در صد و عدد نه به منزله نود درصد در نظر بگیرید. مثلا اگر به ی سئوالی عدد دو بدهید یعنی آن سئوال در مورد شما بیست درصد صدق می کند. . لطفا از تجزیه و تحلیل افراطی سئوال ها پرهیز کنید. سئوال ها را بخوانید و اولین عددی که در کسری از ثانیه به ذهنتان خطور می کند را ثبت کنید.

بهتر است قبل از شروع تست به فایل صوتی راهنما گوش یسپارید.


برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از دوره‌ها، کارگاه‌ها و تست‌های جدید ایمیل خود را وارد کنید.

خودمختاری طراحی شده با rijisoft